การแทรกคำในภาษาจีน : 插入语

การแทรกคำในภาษาจีน : 插入语

การแทรกคำมักวางอยู่ระหว่างประโยคกับประโยคหรืออยู่หน้าประโยคใช้เพื่อสรุปเนื้อหา การแทรกคำที่มักพบเห็นได้บ่อยๆ มีดังนี้

  1. 据说 Jùshuō เล่ากันว่า
  2. 总之 zǒngjié สรุปแล้ว
  3. 看来 kàn lái ดูเหมือนว่า
  4. 依我看 yī wǒ kàn ในความคิดของฉัน
  5. 总的来说 zǒng de lái shuō สรุป
  6. 也就是说 yě jiùshì shuō พูดได้ว่า
  7. 归根到底 guīgēn dàodǐ ว่าถึงแก่นแท้แล้ว
  8. 总而言之 zǒng’éryánzhī สรุปแล้ว
  9. 众所周知 Zhòngsuǒzhōuzhī เป็นที่่ทราบกันทั่วไป
  10. 毫无疑问  háo wú yíwèn ไม่มีอะไรให้น่าสงสัยอีกแล้ว

อ้างอิงจาก หนังสือพิชิตไวยากรณ์ระดับสูง (แมนดารินแอดดูเคชั่น, 2561)

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...