กาลต่างๆ ในภาษาจีน : 时态

กาลต่างๆ ในภาษาจีน : 时态

กาลต่างๆ ในภาษาจีน

ปัจจุบัน : 目(mù)前(qián)时(shí)态(tài)

现(xiàn)在(zài)

这(zhè)个(ge)…

下(xià)午(wǔ)

月(yuè)

早(zǎo)上(shang)

上(shàng)午(wǔ)

星(xīng)期(qī)

今(jīn)年(nián)

今(jīn)天(tiān)

今(jīn)天(tiān)晚(wǎn)上(shang)

อดีต :过(guò)去(qù)时(shí)间(jiān)

三天以前(sāntiānyǐqián)

前天(qiántiān)

上个月(shànggèyuè)

昨天晚上(zuótiānwǎnshang)

上个星期(shànggèxīngqī)

去年(qùnián)

从五月以来(cóngwǔyuèyǐlái)

昨天(zuótiān)….

下午(xiàwǔ)
晚上(wǎnshang)
早上(zǎoshang)

อนาคต :将(jiāng)来(lái)时(shí)

后(hòu)天(tiān)

六(liù)天(tiān)以(yǐ)后(hòu)

下(xià)个(gè)…

月(yuè)

星(xīng)期(qī)

明(míng)年(nián)

明(míng)天(tiān)…

下(xià)午(wǔ)

晚(wǎn)上(shang)

早(zǎo)上(shang)

上(shàng)午(wǔ)

到(dào)六(liù)月(yuè)为(wéi)止(zhǐ)

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...