คำว่า “ใจ” ในความหมายต่างๆ : 泰语中心的意义

คำว่า “ใจ” ในความหมายต่าง : 泰语中心的意义

“ใจ” 在前的词
ใจกว้าง :心胸开阔,大方
ใจดำ :黑心
ใจแคบ : 心胸狭窄
ใจกล้า : 大胆,勇敢
ใจร้าย :心狠,狠毒
ใจป้ำ :敢作敢为
“ใจ” 在后的词
แปลกใจ 奇怪,惊异
ถูกใจ :中意
ชอบใจ :喜欢,满意
พอใจ :喜欢
ท้อแท้ใจ :灰心
ตกใจ :恫吓,害怕
หนักใจ :担心,不能安心,心情沉重
สบายใจ : 舒心,舒担
ใจ” 在前或后的词
ใจเสีย : 心虚, 心寒
เสียใจ :可惜,遗憾,难过
ใจเย็น :冷静,沉着
เย็นใจ :平静,心情舒担
ใจร้อน :性急,焦急
ร้อนใจ : 急躁, 心急如焚
ใจอ่อน : 心软
อ่อนใจ : 心灰意懒
ใจแข็ง : 心硬
แข็งใจ : 硬着头皮,鼓起勇气
ใจดี :心地好
ดีใจ : 开心,高兴
ใจน้อย :气重小
น้อยใจ : 委屈
ใจเบา : 轻信
เบาใจ : 放松,舒了一口气
ใจหาย : 惊慌,吓得魂不附体
หายใจ : 呼吸
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...