ชื่่อวิชาต่างๆ ในภาษาจีน :科目

ชื่่อวิชาต่างๆ :科目

数学课(shùxuékè) คณิตศาสตร์

科学课(kēxuékè) วิทยาศาสตร์

艺术课(yìshùkè)  ศิลปะ

社会学课(shèhuìxuékè) สังคมศึกษา

化学(huàxué) เคมี

物理学(wùlǐxué) ฟิสิกส์

计算机课(jìsuànjīkè) คอมพิวเตอร์

西洋乐器课(xīyángyuèqìkè) ดนตรี

佛学课(fóxuékè) พระพุทธศาสนา

女童军课(nǚtóngjūnkè) เนตรนารี

童军课(tóngjūnkè) ลูกเสือ

职业课(zhíyèkè) การงานอาชีพ

历史课(lìshǐkè) ประวัติศาสตร์

泰文课(tàiwénkè) ภาษาไทย

中文课(zhōngwénkè) ภาษาจีน

日文课(rìwénkè) ภาษาญี่ปุ่น

西班牙语课(xībānyáyǔkè) ภาษาสเปน

法语课(fǎyǔkè) ภาษาฝรั่งเศส

英语课(yīngyǔkè) ภาษาอังกฤษ

生物学(shēngwùxué) ชีววิทยา

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...