ดวงตาดำที่สว่างกว่าพระจันทร์ : 我爱你的目光

你的目光比月亮还是很亮 :ดวงตาสีดำที่สุกสว่างกว่าพระจันทร์

如果你能选一个向你爱的人表白一句,你要选的那一个 “月亮代表我的心” 还是 “月亮没有你目光的美”

泰国人喜欢把月亮对女人的美丽比喻。当三年级我读一本书 《คู่กรรม :日落湄南河》,有一首诗的内容一直都在我的心中。女主的(前)男朋友拿到了奖学金,然后他们两都要离开5年。他就把这首诗向女主表白,内容特别深特别感动。学习高级泰语的话,最需要就是能认得出来相似单词,因为在篇泰语诗当中很重要的是 “雅音与相似的词汇” ,所以今天我要把这首诗翻译给大家看一下,“月亮” 的泰语相似词。

แถง / เดือน / เดือนเพ็ญ /เพ็ญเดือน / เดือนฉาย 就是 “月亮” 的意思

เพ็ญจันทร์พรรณนวลยวนตา

หย่อนกว่ารัศมีสีนิล

เดือนเดินแดนดินนิลพราย

เดือนฉายเวหาสน์ปราศนิล

 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...