ปฏิทิน : 日历

ปฏิทิน : 日历

เจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์

星期一(xīng qī yī) วันจันทร์

星期二(xīng qī èr) วันอังคาร

星期三(xīng qī sān) วันพุธ

星期四(xīng qī sì) วันพฤหัสบดี

星期五(xīng qī wǔ) วันศุกร์

星期六(xīng qī liù) วันเสาร์

星期日(xīng qī rì) วันอาทิตย์

เดือน

一月(yī yuè) มกราคม

二月(èr yuè) กุมภาพันธ์

三月(sān yuè) มีนาคม

四月(sì yuè) เมษายน

五月(wǔ yuè) พฤษภาคม

六月(liù yuè) มิถุนายน

七月(qī yuè) กรกฎาคม

八月(bā yuè) สิงหาคม

九月(jiǔ yuè) กันยายน

十月(shí yuè) ตุลาคม

十一月(shí yí yuè) พฤศจิกายน

十二月(shí èr yuè) ธันวาคม

การถามวันที่

今天几号?(jīn tiān jǐ hào) วันนี้วันที่เท่าไร

十月十八号。(shí yuè shí bā hào) วันที่ 18 ตุลาคม

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...