ฝึกแปลเพียงจีน-ไทย 《无人之岛:เกาะที่ไร้ผู้ครอบครอง》

Wu Ren Zhi Dao 无人之岛 เกาะที่ไร้ผู้ครอบครอง 歌詞 With Pinyin By Ren Ran 任然

hēi sè de bèi hòu shì lí míng

黑  色 的 背  后  是  黎 明

เบื้องหลังขอสีดำนั้นคือฟ้าสาง

yǐ wéi lái rì fāng cháng suó yǐ bié bǎ mèng chǎo xǐng

以 为  来  日 方   长    所  以 别  把 梦   吵   醒

อย่าเพิ่งตื่นจากฝันเพราะคุณคิดถึงแสงแห่งตะวันที่จะยาวนาน

shí jiān tā jì xù fēi xíng

时  间   它 继 续 飞  行

เวลาที่ผ่านพ้นไปอย่างไม่หยุดหย่อน

xià yí zhàn jī chǎng mén wài   yōng bào nǐ de bèi yǐng

下  一 站   机 场    门  外    拥   抱  你 的 背  影

สถานีถัดไปคือประตูสนามบินข้างนอกที่กำลังรอโอบกอดข้างหลังของคุณเอาไว้

lán sè de bèi hòu shì chún jìng

蓝  色 的 背  后  是  纯   净

เบื้องหลังของสีน้ำเงินแห่งนั้นก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์

dī xià tou fǔ kàn lù dì shàng xiǎng niàn de yǎn jing

低 下  头  俯 瞰  陆 地 上    想    念   的 眼  睛

ก้มลงมองที่พื้นด้วยแววตาแห่งความโหยหา

shēng mìng zhōng yǒu xiē shì qíng

生    命   中    有  些  事  情

มีเรื่องราวมากมายแห่งชีวิต

cóng méi yǒu yuán yīn shuō míng   yí chà nà de jì jìng

从   没  有  原   因  说   明     一 刹  那 的 寂 静

และไม่มีเหตุผใดที่จะอธิบายถึงความเงียบงันของช่วงเวลานั้นได้เลย

rú guǒ yún céng shì tiān kōng de yì fēng xìn

如果  云  层   是  天   空   的 一 封   信

หากแม้นว่าปุยเมฆเหล่านั้นคือจดหมายฉบับหนึ่งของท้องฟ้า

néng bu néng zài tīng yi tīng   tīng nǐ de shēng yīn

能   不 能   再  听   一 听     听   你 的 声    音

คุณจะลองฟังมันอีกสักครั้งหรือไม่ ฟังเสียงของตัวเอง ง

jiù suàn shì tàn mì   shì tān wán ér yǐ

就  算   是  探  秘   是  贪  玩  而 已

ก็เป็นแค่เพียงเรื่องที่ตลกอันน่าขำเท่านั้น

gēn zhe pān bǐ dé qù wú rén dǎo lǚ xíng

跟  着  潘  彼 得 去 无 人  岛  旅 行

ตามปีเตอร์แพนไปยังเกาะที่ไร้ซึ่งเจ้าของ

wǒ bú huì guài nǐ de

我 不 会  怪   你 的

กันจะไม่โทษคุณเลย

tiān kōng yí wàng wú jì   shì hǎi yáng de dào yǐng

天   空   一 望   无 际   是  海  洋   的 倒  影

ท้องฟ้าที่เป็นดวงตาแห่งมหาสมุทรมองได้ไกลแสนไกล

lán sè yí wàng wú jì   wǒ de nǐ zài nǎ lǐ

蓝  色 一 望   无 际   我 的 你 在  哪 里

สีฟ้านั้นก็คือดวงตาที่มองเห็นว่าฉันที่เป็นของคุณอยู่ในแห่งหนไหน

jiǎ rú mí lù le yí dìng

假  如 迷 路 了 一 定

ทว่าเกิดหลงทางขึ้นมา

jì dé   bǎ sī niàn zhuāng jìn piāo liú píng ดี

记 得   把 思 念   装     进  漂   流  瓶

จำไว้ว่าให้นำความคิดเหล่านั้นใส่ไปในขวดเอาไว้

jì dé   kuài jì gěi wǒ bié ràng rén dān xīn

记 得   快   寄 给  我 别  让   人  担  心

นำมันส่งมาให้ฉันอย่าทำให้ใครกังวลใจ

lán sè de bèi hòu shì chún jìng   yún dàn fēng qīng

蓝  色 的 背  后  是  纯   净     云  淡  风   轻

เบื้องหลังแห่งเมฑขาวก็คือสายลมอันแผ่วเบา

dī xià tou fǔ kàn lù dì shàng xiǎng niàn de yǎn jing

低 下  头  俯 瞰  陆 地 上    想    念   的 眼  睛

ก้มลงมองที่พื้นด้วยแววตาแห่งความโหยหา

shēng mìng zhōng yǒu xiē shì qíng   bù néng tòu míng

生    命   中    有  些  事  情     不 能   透

โดยชีวิตคนเรานั้นมีเรื่องราวบางอย่างที่มองไม่เห็น

cóng méi yǒu yuán yīn shuō míng   yí chà nà de jì jìng

从   没  有  原   因  说   明     一 刹  那 的 寂 静

และไม่มีเหตุผใดที่จะอธิบายถึงความเงียบงันของช่วงเวลานั้นได้เลย

rú guǒ yún céng shì tiān kōng de yì fēng xìn

如果  云  层   是  天   空   的 一 封   信

หากแม้นว่าปุยเมฆเหล่านั้นคือจดหมายฉบับหนึ่งของท้องฟ้า

néng bu néng zài tīng yi tīng   tīng nǐ de shēng yīn

能   不 能   再  听   一 听     听   你 的 声    音

คุณจะลองฟังมันอีกสักครั้งหรือไม่ ฟังเสียงของตัวเอง ง

jiù suàn shì tàn mì   shì tān wán ér yǐ

就  算   是  探  秘   是  贪  玩  而 已

ก็เป็นแค่เพียงเรื่องที่ตลกอันน่าขำเท่านั้น

gēn zhe pān bǐ dé qù wú rén dǎo lǚ xíng

跟  着  潘  彼 得 去 无 人  岛  旅 行

ตามปีเตอร์แพนไปยังเกาะที่ไร้ซึ่งเจ้าของ

wǒ bú huì guài nǐ de

我 不 会  怪   你 的

กันจะไม่โทษคุณเลย

tiān kōng yí wàng wú jì   shì hǎi yáng de dào yǐng

天   空   一 望   无 际   是  海  洋   的 倒  影

ท้องฟ้าที่เป็นดวงตาแห่งมหาสมุทรมองได้ไกลแสนไกล

lán sè yí wàng wú jì   wǒ de nǐ zài nǎ lǐ

蓝  色 一 望   无 际   我 的 你 在  哪 里

สีฟ้านั้นก็คือดวงตาที่มองเห็นว่าฉันที่เป็นของคุณอยู่ในแห่งหนไหน

jiǎ rú mí lù le yí dìng

假  如 迷 路 了 一 定

ทว่าเกิดหลงทางขึ้นมา

jì dé   bǎ sī niàn zhuāng jìn piāo liú píng ดี

记 得   把 思 念   装     进  漂   流  瓶

จำไว้ว่าให้นำความคิดเหล่านั้นใส่ไปในขวดเอาไว้

jì dé   kuài jì gěi wǒ bié ràng rén dān xīn

记 得   快   寄 给  我 别  让   人  担  心

นำมันส่งมาให้ฉันอย่าทำให้ใครกังวลใจ

rú guǒ yún céng shì tiān kōng de yì fēng xìn

如果  云  层   是  天   空   的 一 封   信

หากแม้นว่าปุยเมฆเหล่านั้นคือจดหมายฉบับหนึ่งของท้องฟ้า

néng bu néng zài tīng yi tīng   tīng nǐ de shēng yīn

能   不 能   再  听   一 听     听   你 的 声    音

คุณจะลองฟังมันอีกสักครั้งหรือไม่ ฟังเสียงของตัวเอง ง

jiù suàn shì tàn mì   shì tān wán ér yǐ

就  算   是  探  秘   是  贪  玩  而 已

ก็เป็นแค่เพียงเรื่องที่ตลกอันน่าขำเท่านั้น

gēn zhe pān bǐ dé qù wú rén dǎo lǚ xíng

跟  着  潘  彼 得 去 无 人  岛  旅 行

ตามปีเตอร์แพนไปยังเกาะที่ไร้ซึ่งเจ้าของ

wǒ bú huì guài nǐ de

我 不 会  怪   你 的

กันจะไม่โทษคุณเลย

tiān kōng yí wàng wú jì   shì hǎi yáng de dào yǐng

天   空   一 望   无 际   是  海  洋   的 倒  影

ท้องฟ้าที่เป็นดวงตาแห่งมหาสมุทรมองได้ไกลแสนไกล

lán sè yí wàng wú jì   wǒ de nǐ zài nǎ lǐ

蓝  色 一 望   无 际   我 的 你 在  哪 里

สีฟ้านั้นก็คือดวงตาที่มองเห็นว่าฉันที่เป็นของคุณอยู่ในแห่งหนไหน

jiǎ rú mí lù le yí dìng

假  如 迷 路 了 一 定

ทว่าเกิดหลงทางขึ้นมา

jì dé   bǎ sī niàn zhuāng jìn piāo liú píng ดี

记 得   把 思 念   装     进  漂   流  瓶

จำไว้ว่าให้นำความคิดเหล่านั้นใส่ไปในขวดเอาไว้

jì dé   kuài jì gěi wǒ bié ràng rén dān xīn

记 得   快   寄 给  我 别  让   人  担  心

นำมันส่งมาให้ฉันอย่าทำให้ใครกังวลใจ

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...