รู้จักกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน : 中文声调

รู้จักกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน : 中文声调

ภาษาจีนและภาษาไทยมีความคล้ายกันในเรื่องของการออกเสียงทุกครั้งจะมีโทนขึ้นลงต่ำตามความหมายของคำที่สื่อสารนั้นๆ โดยภาษาไทยจะมีอยู่ 5 โทน ในขณะที่ภาษาจีนกลางแบบ 普通话 นั้นจะมีเพียง 4 โทนเท่านั้น โดยเรียกแทนเสียงโทนที่ใช้คำว่า “声 Shēng” ได้แก่ 一声 二声 三声 และ 四声

การผันเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนกลาง เทียบเคียงกับภาษาไทยได้ดังนี้

เสียง 1 คือ อา (เสียงสามัญ)     —> mā มา   妈 แม่
เสียง 2 คือ อ๋า (เสียงจัตวา)      —> má หมา 麻 ชาลิ้น
เสียง 3 คือ อ่า (เสียงเอก)        —> mǎ หม่า 马 ม้า
เสียง 4 คือ อ้า (เสียงโท)         —> mà ม่า   骂  ด่า

การผันเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้องจะส่งผลให้เราสามารถออกเสียงคำต่างๆได้อย่างแม่นยำและแยกแยะความหมายที่ตรงกับเสียงไปด้วย >>>วันนี้จึงมีวิดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์จีนมาฝากกันค่า 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞2 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...