สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.2 你姓什么?

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.2 你姓什么

生词 คำศัพท์

姓 (xìng) : แซ่, นามสกุล

名字 (míng zì): ชื่อ

也是 (yě)shì) : ก็ด้วย, เช่นเดียวกัน

小明 (xiǎo míng) : ชื่อเล่น

好的 (hǎo de) : ได้, โอเค

叫 (jiào) : เรียกว่า

吧 (ba): สิ, เถอะ

嗯 (èn): อื้ม (คำอุทานที่หมายถึงตกลงตามที่ผู้สนทนากล่าว)

是 (shì): ใช่, คือ

的 (de) : ของ

泰语 (tài yǔ): ภาษาไทย

呢 (ne) : ล่ะ

什么 (shén me): อะไร

不 (bù) : ไม่

对 (duì) : ใช่, ถูกต้อง

吧 (ba) : สิ เถอะ

那 (nà) ถ้างั้น

对话 บทสนทนา

茉莉(mòlì) มะลิ   : 菲菲 (Fēi Fēi) ,你姓什么?(nǐ xìng shén me)
เฟยเฟย เธอนามสกุลอะไร

菲菲(fēifēi) เฟยเฟย     : 我姓陆(wǒ xìng Lù),你呢? (nǐ ne)
ฉันนามสกุลลู่ เธอล่ะ

茉莉(mòlì) มะลิ           : 我姓李(wǒ xìng Lǐ)。
ฉันนามสกุลหลี่

菲菲(fēifēi) เฟยเฟย     : 那你叫李茉莉吗 ?(nà nǐ jiào Lǐ mò lì ma)
ถ้างั้นเธอชื่อว่าหลี่โมลี่(มะลิ)เหรอ

茉莉(mòlì) มะลิ           : 不对(bú duì),我叫李忆莲(wǒ jiào lǐ yìlián)。茉莉是我泰语的小明 (mò lì shì wǒ tài yǔ de xiǎo míng)。
ไม่ใช่จ้ะ ฉันชิ้อว่าหลี่อี้เหลียน มะลิเป็นชื่อเล่นในภาษาไทยจ้ะ

菲菲(fēifēi) เฟยเฟย     :  哦(ò),菲菲也是我小明。((fēi fēi yě shì wǒ xiǎo míng)我的名字是陆平菲。 (wǒ de míng zì shì Lù píng fēi)
โอ้ เฟยเฟยก็เป็นชื่อเล่นฉันนะ ชื่อจริงของฉันคือลู่ผิงเฟย

茉莉(mòlì) มะลิ          : 好的!(hǎo de)那你叫我茉莉 (nā nǐ jiào wǒ mò lì),我叫你菲菲吧。(wǒ jiào nǐ fēi fēi ba)
โอเค ถ้าอย่างนั้นเธอเรียกฉันว่ามะลิ ฉันเรียกเธอว่าเฟยเฟยนะ

菲菲(fēifēi) เฟยเฟย     :  嗯(èn),好的(hǎo de)!
อื้ม ได้เลยจ้า

 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...