สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.4 他是我的朋友!

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.4 他是我的朋友

生词  คำศัพท์

认识(rèn shi) รู้จัก

这(zhè) นี่

朋友(péng you) เพื่อน

是(shì) เป็น

名字(míng zì) ชื่อ

害羞(hài xiū) อาย

个人(gè rén) คนนี้

慢慢(màn màn) ค่อยๆ

习惯(xí guàn) คุ้นชิน

没事(méi shì) ไม่เป็นไร

对话 บทสนทนา

茉莉: 菲菲 ,这是我的朋友。她叫明明。
Mòlì   : Fēifēi, zhè shì wǒ de péngyǒu. Tā jiào míngmíng.
เฟยเฟย นี่คือเพื่อนของฉัน เขาชื่อหมิงหมิงค่ะ

菲菲: 明明,你好! 我叫菲菲。
Fēifēi :  Míngmíng, nǐ hǎo! Wǒ jiào fēifēi.
หมิงหมิง สวัสดี ฉันชื่อเฟยเฟย

明明 : 你好,认识你很高兴。
Míngmíng: Nǐ hǎo, rènshì nǐ hěn gāoxìng.
สวัสดี ยินดีที่ได้รู้จักค่า

菲菲 : 认识你我也很高兴。
Fēifēi Rènshì nǐ wǒ yě hěn gāoxìng.
ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ

茉莉 : 那是谁呢?
Mòlì : Nà shì shéi ne?
คนนั้นคือใครคะ

菲菲: 他是我的朋友,也是中国人 。
Fēifēi :Tā shì wǒ de péngyǒu, yěshì zhōngguó rén.
เขาเป็นเพื่อนของฉัน ก็เป็นคนจีน

茉莉 : 他叫什么名字?
Mòlì  :Tā jiào shénme míngzì?
เขาชื่อว่าอะไรหรอ

菲菲: 他叫王小平, 他个人很害羞的!
Fēifēi :Tā jiào wángxiǎopíng, tā gèrén hěn hàixiū de!
เขาชื่อหวางเซี่ยวผิง, เขาคนนี้เป็นคนขี้อาย

茉莉 : 哈哈哈哈。没事的,以后会慢慢习惯吧!
Mòlì : Hāhāhā hā. Méishì de, yǐhòu huì màn man xíguàn ba!
555555 ไม่เป็นไร หลังจากนี้จะค่อยๆชินไปเองแหละนะ

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...