สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语 Ep.5 他在做什么?

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.5 他在做什么?
เขาทำอะไรอยู่นะ

生词  คำศัพท์

在 (zài) อยู่, กำลัง

做 (zuò) ทำ

预习 (yùxí) ศึกษาบทเรียนด้วยตัวเองล่วงหน้า

课文 (kèwén) บทเรียน

努力 (nǔlì) ขยัน, พยายาม

学习 (xuéxí) เรียน

厉害 (lìhài) เก่ง, สุดยอด

真 (zhēn) จริงๆ

画画 (huà huà) วาดภาพ, ภาพวาด

这 (zhè) นี่

是 (shì) คือ

不错 (búcuò) ไม่เลว, ดี

对话 บทสนทนา

茉莉 : 你在做什么?
Mòlì: Nǐ zài zuò shénme?
เธอทำอะไรอยู่หรอ
菲菲 : 我在预习课文。
Fēifēi: Wǒ zài yùxí kèwén.
ฉันกำลังศึกษาบทเรียนล่วงหน้าน่ะ
茉莉 : 你真努力学习,很厉害!
Mòlì: Nǐ zhēn nǔlì xuéxí, hěn lìhài!
เธอขยันเรียนจังนะ เก่งจริงๆเลย
菲菲 :  明明,你在做什么?
Fēifēi: Míngmíng, nǐ zài zuò shénme?
หมิงหมิง ทำอะไรอยู่น่ะ
明明:  我正在画画。这是小鸟,这是白云。
Míngmíng: Wǒ zhèngzài huà huà. Zhè shì xiǎo niǎo, zhè shì báiyún.
เรากำลังวาดรูปจ้า อันนี้เป็นนกน้อย อันนี้เป็นเมฆสีขาว
茉莉: 明明的画画真不错!
Mòlì: Míngmíng de huà huà zhēn bùcuò!
ภาพวาดของหมิงๆไม่เลวเลยจริงๆ

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...