สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语 Ep.7 你喜欢学什么科目?

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.7 你喜欢学什么科目?
คุณชอบเรียนวิชาอะไร

生词  คำศัพท์

些 (Xiē)บ้าง

什么 (shénme) อะไร

科目 (kēmù) วิชา

泰语 (tàiyǔ) ภาษาไทย

中文课 (zhōngwén kè ) ภาษาจีน

英文课 ( yīngwénkè) ภาษาอังกฤษ

学习 ( xuéxí) เรียน

科学课 (kēxué kè) วิทยาศาสตร์

喜欢 (xǐhuān) ชอบ

不 (bù)  ไม่

明天 (míngtiān) พรุ่งนี้

星期 (xīngqí) วัน

最 (zuì) มากที่สุด

有 (yǒu) มี

没有 (méiyǒu) ไม่มี

很 (hěn)มาก

难(nán)ยาก

加油(jiāyóu)สู้ๆนะ

对话 บทสนทนา

小平:明明,你最喜欢学什么科目?
Xiǎopíng:Míngmíng, nǐ zuì xǐhuān xué shénme kēmù?
หมิงหมิงทำไมเมื่อวานถึงไม่มาเรียนล่ะ
明明:  我最喜欢学习中文,你呢?
Míngmíng: Wǒ zuì xǐhuān xuéxí zhōngwén, nǐ ne?
เมื่อวานฉันไปกรุงเทพฯมาน่ะ พรุ่งนี้ก็ต้องไป
小平:我最喜欢学习科学。
Xiǎopíng:Wǒ zuì xǐhuān xuéxí kēxué.
ไม่มาเรียนหรอ
明明:  明天有科学课吗。
Míngmíng: Míngtiān yǒu kēxué kè ma.
พรุ่งนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ แน่นอนว่าไม่ต้องมาเรียน
小平:没有,星期六有。
Xiǎopíng: Méiyǒu, xīngqíliù yǒu.
อ๋า ใช่แล้ว วันนี้วันศุกร์ ฉันลืมได้ไงนะ
明明:  明天有些什么课呢?
Míngmíng: Míngtiān yǒuxiē shénme kè ne?
แล้วพรุ่งนี้เธอจะทำอะไรล่ะ
小平:明天有体育课,计算机课,数学课。
Xiǎopíng:Míngtiān yǒu tǐyù kè, jìsuànjī kè, shùxué kè.
ก็คงจะเล่นอยู่ที่บ้านละมั้ง
明明:  我不喜欢数学课,很难。
Míngmíng: Wǒ bù xǐhuān shùxué kè, hěn nán.
แล้วพรุ่งนี้เธอจะทำอะไรล่ะ
小平:我很喜欢的,你加油,加油!
Xiǎopíng:Wǒ hěn xǐhuān de, nǐ jiāyóu jiāyóu
ก็คงจะเล่นอยู่ที่บ้านละมั้ง

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...