สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.8 你家有几口人? บ้านคุณมีสมาชิกกี่คน

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน :
基础中文口语
  Ep.8 你家有几口人?
บ้านคุณมีสมาชิกกี่คน

生词  คำศัพท์

几(jǐ) กี่

人(rén) คน

口(kǒu) ลักษณนามของสมาชิกในครอบครัว

有(yǒu) มี

爸(bà)爸(ba) พ่อ

妈(mā)妈(mā) แม่

姐(jiě)姐(jiě) พี่สาว

妹(mèi)妹(mèi) น้องสาว

呢(ne) ล่ะ

那(nà) งั้นก็…

就(jiù) ก็

是(shì)的(de) ใช่แล้ว

老(lǎo)大(dà) ลูกคนโต

老(lǎo)二(èr) ลูกคนที่สอง

啊(ā)! อ๋า (คำอุทาน)

对话 บทสนทนา

茉莉(mòlì) :  菲菲(fēifēi),你家有几口人(nǐjiāyǒujǐkǒurén)?บ้านของเธอมีกี่คน
菲菲(fēifēi):  我家有四口人(wǒjiāyǒusìkǒurén),有妈妈(yǒumāmā),爸爸(bàba),妹妹和我(mèimèihéwǒ),你呢(nǐne)?บ้านฉันมีสี่คน มีแม่ พ่อ น้องสาว และฉันเอง เธอล่ะ
茉莉(mòlì)   : 我家也有四口人(wǒjiāyěyǒusìkǒurén),有妈妈(yǒumāmā),爸爸(bàba),姐姐和我(jiějiěhéwǒ)。บ้านฉันก็มีสี่คน มีแม่ พ่อ พี่สาวและฉัน
菲菲(fēifēi)    :  啊(ā),那你就是老二(nànǐjiùshìlǎoèr)! อ๋า งั้นเธอก็เป็นเหล่าเอ้อร์
茉莉(mòlì)   : 老二是什么(lǎoèrshìshénme)?เหล่าเอ้อร์คืออะไร
菲菲(fēifēi)    :  老二就是第二个孩子(lǎoèrjiùshìdìèrgèháizi)。เหล่าเอ้อร์ก็คือลูกคนที่สอง
茉莉(mòlì)   : 那你就是老一(nànǐjiùshìlǎoyī)!ถ้างั้นเธอก็คือเหล่าอี
菲菲(fēifēi)    :  不对(búduì),我是最大的孩子叫老大(wǒshìzuìdàdeháizijiàolǎodà)! ไม่ใช่ ฉันเป็นลูกคนโตเรียกว่าเหล่าต้า
茉莉(mòlì)   : 那我的姐姐也叫老大吗(nàwǒdejiějiěyějiàolǎodàma)?งั้นพี่สาวฉันก็เรียกว่าเหล่าต้าใช่ไหม
菲菲(fēifēi)    :  是的(shìde)!ใช่แล้ว

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...