“ไม่ได้” 到底是什么意思?

 “ไม่ได้” 到底是什么意思?

สวัสดีค่ะ 大家好!我的学生总是问我,到底 “ไม่ได้” 是什么意思,不行/不会,…?!今天我来解释一下,本来 “ไม่ได้” 是 “不行” 的意思,可是使用方法有七种的意思。

“不行” ไม่ได้

这个使用比较简单,只说出来一个 “ไม่ได้” 就是 不+行 (不可以,不能)比如说 ;

เธอทำอย่างนี้ไม่ได้นะ Thur tham yang ni Mai dai  (你这样做,不可以的!)

อันนี้กินไม่ได้นะ An ni gin Mai dai(这个不能吃的。)

这个情景大部分是命令或者提醒别人,不能做什么事情,常常加一个 นะ (语气词)在后面,所以这个情景 “ไม่ได้” 就相当于 “别” ,“不要做” 的意思。

“没办法” ไม่ได้

接下来的情景,是 “没办法” 的意思。用法和上面一样,先说一个动词,然后说 “ไม่ได้” 比如说;

ฝนตกฉันไปไม่ได้ Fon tok Chan pai Mai dai (下着雨,我没办法去了 (我去不了了)。)

ฉันทำเรื่องนี้ไม่ได้ Chan tham rueng ni Mai dai (我没办法做到这件事情。)

“不会” ไม่ได้

这个情景用于表示个人的能力,用法和上面一样,可是我们要常常听常常用才能分得出来它的意思,比如说;

ฉันกินเผ็ดไม่ได้ Chan gin Ped Mai dai (我不会吃辣。)

ฉันขับรถไม่ได้ Chan Khab rot Mai dai (我不会开车。)

ฉันพูดไทยไม่ได้ Chan Pud Thai Mai dai (我不会说泰语。)

按照这三种的例如我们会看到,“ไม่ได้” 这个单词,如果前面放一个动词就会变成“不行,没办法,不会” 的意思。

Pattern A :  V + ไม่ได้   = 不会,不能,…不了

“不得不” ไม่…ไม่ได้

这个情景和别的不一样,因为必须有一个 “ไม่” 在前面,然后加着一个动词,比如说;

เธอไม่ดูไม่ได้ Thur Mai du Mai dai (你不得不看!)

ฉันไม่พูดไม่ได้ Chan Mai pud Mai dai (我不得不说!)

เราไม่ไปไม่ได้ Rao Mai Pai Mai dai (我们不得不去!)

Pattern B = ไม่ + V + ไม่ได้ = 不得不…

“没” ไม่ได้…

这个方式跟上面有相反,一般我们先说一个 “动词” 然后加 “ไม่ได้”,可是对于这个情景我们要先放 “ไม่ได้” 在前面然后加一个动词,比如说;

ฉันไม่ได้ไป Chan Mai dai pai ( 我没有去。)

ฉันไม่ได้กินข้าว Chan Mai Dai Gin Khaw (我还没有吃饭。)

ไม่ได้ตั้งใจ Mai dai Dang zai (没故意的!)

ไม่ได้ยินเสียงเลย Mai dai yin Xiang lei (我一点也没听见你的声音。)

Pattern C = ไม่ได้ + V = 没有

“得不到” ไม่ได้

这个情景是 “得不到/没拿到” 的意思,用法是加一个名词,例如;

ฉันไม่ได้ที่หนึ่ง Mai dai tee nueng ( 我没得到第一名。)

ฉันไม่ได้โอกาส Mai dai o gas ( 我得不到机会。)

ไม่ได้ทุน Mai dai toon ( 得不到奖学金。)

ไม่ได้ดี Mai dai dee (不成功)

 

“不” ไม่ได้

这个使用方式,直接加一个形容词就变成 “不” 的意思。比如说;

เขาไม่ได้สวย khao Mai dai suay (她不好看。)

ฉันไม่ได้เก่ง Chan Mai dai geng (我不棒。)

เธอไม่ได้โง่ Thur Mai Dai Ngo (你不笨。)

เขาไม่ได้แย่ khao Mai dai yea (他人很不错/他很好。)

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...