เพลง 浪费 เปลือง
浪费
Unrequited
ศิลปิน : Yoga 林宥嘉 โยก้า หลิน โย่วเจีย
คำร้อง : 陈信延 เฉิน ซิ่นเหยียน
ทำนอง : 郑楠 เจิ้ง หนาน
meiping” บางที
ผมอาจจะไม่ได้รอให้เขามารักผม
แต่ผมกำลังรอ
วันที่ผมไม่ต้องรอเขาอีกต่อไป “

——————

多久了   我都没变
duōjiǔle   wǒ dōu méi biàn
ตัวจิ่วเลอะ   หว่อ โตว เหมย เปี้ยน
นานแค่ไหนแล้ว ฉันยังเหมือนเดิม

爱妳这回事   整整六年
ài nǐ zhè huí shì   zhěngzhěng liù nián
อ้าย หนี่ เจ้อ หุย ซื่อ   เจิ๋งเจิ่ง ลิ่ว เหนียน
รักเธอเหมือนเคย มาตลอดหกปี

妳最好   做好准备
nǐ zuì hǎo   zuò hǎo zhǔnbèi
หนี่ จุ้ย ห่าว   จั้ว หาว จุ่นเป้ย
เธอควรจะ เตรียมใจไว้ให้ดี

我没有打算   停止一切
wǒ méiyǒu dǎsuàn   tíngzhǐ yīqiè
หว่อ เหมยโหยว ต่าซ่วน   ถิงจื๋อ อี๋เชี่ย
เพราะฉันไม่คิด จะหยุดแค่ตรงนี้

——————

想说我没有志愿
xiǎng shuō wǒ méiyǒu zhìyuàn
เสี่ยง ซัว หว่อ เหมยโหย่ว จื้อเยวี่ยน
ฉันน่ะไม่มีความทะเยอทะยาน

也没有事情好消遣
yě méiyǒu shìqíng hǎo xiāoqiǎn
เหยี่ย เหมยโหย่ว ซื่อฉิง ห่าว เซียวเฉี่ยน
ไม่มีแม้กระทั่งเรื่องอื่นให้น่าสนใจ

有一个人能去爱   多珍贵
yǒuyī gèrén néng qù ài   duō zhēnguì
โหย่วอี๋ เก้อเหริน เหนิง ชวี่ อ้าย   ตัว เจินกุ้ย
มีใครสักคนให้ได้รัก มันช่างแสนล้ำค่า

——————

没关系妳也不用给我机会
méiguānxì nǐ yě bùyòng gěi wǒ jīhuì
เหมยกวนซี หนี เหยี่ย ปู๋ย่ง เก๋ย หว่อ จีฮุ่ย
ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องให้โอกาสฉันก็ได้

反正我还有一生可以浪费
fǎnzhèng wǒ hái yǒu yīshēng kěyǐ làngfèi
ฝ่านเจิ้ง หว่อ หาย โหย่ว อี้เซิง เขอ-อี่ ล่างเฟ่ย
ยังไงซะฉันก็ยังมีเวลาอีกทั้งชีวิตให้ได้ใช้

我就是剩这么一点点倔   称得上   我的优点
wǒ jiùshì shèng zhème yī diǎndiǎn jué   chēng de shàng   wǒ de yōudiǎn
หว่อ จิ้วซื่อ เซิ่ง เจ้อเมอะ อี้ เตี๋ยนเตี่ยน เจวี๋ย   เชิง เตอะ ซ่าง   หว่อ เตอะ โยวเตี่ยน
ความเข้มแข็งเหลืออยู่เพียงน้อยนิดแค่นี้ ฉันทนได้ มันคือความสามารถพิเศษ

——————

没关系妳也不用对我惭愧
méiguānxì nǐ yě bùyòng duì wǒ cánkuì
เหมยกวนซี หนี เหยี่ย ปู๋ย่ง ตุ้ย หว่อ ฉานคุ่ย
ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องมาเห็นใจฉัน

也许我根本喜欢被妳浪费
yěxǔ wǒ gēnběn xǐhuan bèi nǐ làngfèi
เหยียสวี หว่อ เกินเปิ๋น สี่ฮวน เป้ย หนี่ ล่างเฟ่ย
บางทีฉันอาจจะชอบที่ได้ใช้เวลาหมดไปเพราะเธอ

随便妳今天拼命爱上谁   我都会   坦然面对
suíbiàn nǐ jīntiān pīnmìng ài shàng shéi   wǒ dūhuì   tǎnrán miàn duì
สุยเปี้ยน หนี่ จินเทียน พินมิ่ง อ้าย ซ่าง เสย   หว่อ โตว ฮุ่ย   ถ่านหราน เมี่ยน ตุ้ย
วันนี้เธออยากจะรักใครก็แล้วแต่เธอ เพราะยังไงฉัน ก็รับมันได้อยู่แล้ว

即使要我跟妳再耗个十年   无所谓
jíshǐ yào wǒ gēn nǐ zài hào gè shí nián   wúsuǒwèi
จี๋สื่อ เย่า หว่อ เกิน หนี่ ไจ้ ฮ่าว เก้อ สือ เหนียน   อู๋สั่วเว่ย
ต่อให้ฉันต้องใช้เวลาไปกับเธออีกสิบปี ก็ไม่เป็นไร

——————

妳和他   没有如愿
nǐ hé tā   méiyǒu rúyuàn
หนี่ เหอ ทา   เหมยโหย่ว หรูเยวี่ยน
เธอกับเขา ไม่สมดั่งหวัง

短短半年内   开始分裂
duǎn duǎn bànnián nèi   kāishǐ fēnliè
ต๋วน ต่วน ป้านเหนียน เนี่ย   คายสื่อ เฟินเลี่ย
ระยะเวลาอันสั้นครึ่งปี ก็เริ่มแยกทาง

我的爱   依旧没变
wǒ de ài   yījiù méi biàn
หว่อ เตอะ อ้าย   อีจิ้ว เหมย เปี้ยน
รักของฉัน ก็ยังเหมือนเดิม

连我自己都   对我钦佩
lián wǒ zìjǐ dōu   duì wǒ qīnpèi
เหลียน หว่อ จื้อ-จี่ โตว   ตุ้ย หว่อ ชินเพ่ย
กระทั่งฉันยังรู้สึก ทึ่งในตัวเอง

——————

有的是很多资源
yǒudeshì hěnduō zīyuán
โหย่วเตอะซื่อ เหิ่นตัว จือหยวน
บางคนมีต้นทุนตั้งมหาศาล

我有的是很多时间
wǒ yǒudeshì hěnduō shíjiān
หว่อ โหย่ว เตอะซื่อ เหิ่นตัว สือเจียน
แต่สิ่งที่ฉันมีคือเวลามากมาย

不去爱才是浪费   多不对
bù qù ài cái shì làngfèi   duō bùduì
ปู๋ ชวี่ อ้าย ไฉ ซื่อ ล่างเฟ่ย   ตัว ปู๋ตุ้ย
ไม่ใช้มันเพื่อรักใคร ช่างน่าเสียดาย

——————

没关系妳也不用给我机会
méiguānxì nǐ yě bùyòng gěi wǒ jīhuì
เหมยกวนซี หนี เหยี่ย ปู๋ย่ง เก๋ย หว่อ จีฮุ่ย
ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องให้โอกาสฉันก็ได้

反正我还有一生可以浪费
fǎnzhèng wǒ hái yǒu yīshēng kěyǐ làngfèi
ฝ่านเจิ้ง หว่อ หาย โหย่ว อี้เซิง เขอ-อี่ ล่างเฟ่ย
ยังไงซะฉันก็ยังมีเวลาอีกทั้งชีวิตให้ได้ใช้

我就是剩这么一点点倔   称得上   我的优点
wǒ jiùshì shèng zhème yī diǎndiǎn jué   chēng de shàng   wǒ de yōudiǎn
หว่อ จิ้วซื่อ เซิ่ง เจ้อเมอะ อี้ เตี๋ยนเตี่ยน เจวี๋ย   เชิง เตอะ ซ่าง   หว่อ เตอะ โยวเตี่ยน
ความเข้มแข็งเหลืออยู่เพียงน้อยนิดแค่นี้ ฉันทนได้ มันคือความสามารถพิเศษ

——————

没关系妳也不用对我惭愧
méiguānxì nǐ yě bùyòng duì wǒ cánkuì
เหมยกวนซี หนี เหยี่ย ปู๋ย่ง ตุ้ย หว่อ ฉานคุ่ย
ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องมาเห็นใจฉัน

也许我根本喜欢被妳浪费
yěxǔ wǒ gēnběn xǐhuan bèi nǐ làngfèi
เหยียสวี หว่อ เกินเปิ๋น สี่ฮวน เป้ย หนี่ ล่างเฟ่ย
บางทีฉันอาจจะชอบที่ได้ใช้เวลาหมดไปเพราะเธอ

就算我再去努力爱上谁   到头来   也是白费
jiùsuàn wǒ zài qù nǔlì ài shàng shéi   dàotóulái   yěshì báifèi
จิ้วซ่วน หว่อ ไจ้ ชวี่ หนู่ลี่ อ้าย ซ่าง เสย   ต้าวโถวไหล   เหยี่ยซื่อ ไป๋เฟ่ย
ต่อให้ฉันพยายามจะไปรักใคร แต่สุดท้าย ก็ไร้ประโยชน์อยู่ดี

不如永远跟妳耗来得快乐   对不对
bùrú yǒngyuǎn gēn nǐ hào láide kuàilè   duì bùduì
ปู้หรู หยงหย่วน เกิน หนี่ ฮ่าว ไหลเตอะ ไคว่เล่อ   ตุ้ย ปู๋ตุ้ย
สู้ใช้เวลาไปกับเธออย่างมีความสุขไม่ดีกว่าเหรอ จริงไหม

——————

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞9 分享
Reply 抢沙发
图片正在生成中,请稍后...