ข้อสอบHSK共3篇

พิชิตข้อสอบ HSK3 EP.4 : ตอน 写书

พิชิตข้อสอบ HSK3 EP.4 : ตอน 写书-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เฉลยและวิเคราะห์ข้อสอบ hsk3 พาร์ทการเขียน

HSK技巧# 汉语水平考试# ข้อสอบHSK# พิชิตข้อสอบHSK

3年前
016150

“HSK ง่ายนิดเดียว!”: พิชิตข้อสอบ HSK 4 Ep.3 ตอน 阅读 (第一部分)

เทคนิคและเฉลยอย่างละเอียดสำหรับการทำข้อสอบ HSK พาร์ทการอ่าน...

HSK技巧# 汉语水平考试# HSK1-6# ข้อสอบHSK

3年前
014620

“HSK ง่ายนิดเดียว!”: พิชิตข้อสอบ HSK 4 Ep.1 ตอน 阅读 (第一部分)

เทคนิคและเฉลยอย่างละเอียดสำหรับการทำข้อสอบ HSK พาร์ทการอ่าน...

HSK技巧# 汉语# 汉语水平考试# HSK1-6

3年前
039210