คนจีนเรียนภาษาไทย共36篇

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “同” ในภาษาจีน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “同” ในภาษาจีน-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “同” ในภาษาจีน

汉语入门# 中国人学习泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย# คนไทยเรียนจีน

2年前
013400

只要说一个“卖” : เรียนภาษาไทยจากคำว่าไม่

只要说一个“卖” : เรียนภาษาไทยจากคำว่าไม่-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

只要说一个“卖” : เรียนภาษาไทยจากคำว่าไม่ หรือ 卖 (mai3)

泰语入门# ภาษาจีน# 中国人学习泰语# 泰语

2年前
015930

คำว่า “ใจ” ในความหมายต่างๆ : 泰语中心的意义

คำว่า “ใจ” ในความหมายต่างๆ : 泰语中心的意义-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

รู้จักคำว่า “ใจ” ในความหมายต่างๆ : 泰语中心的意义

汉语入门# ภาษาจีน# คนจีนเรียนภาษาไทย# คำศัพท์ภาษาไทย

2年前
021840

ภาษาไทยระดับกลาง ตอนที่ 1 อ่านหนังสือพิมพ์ :泰语中级第一课 “看报纸”

ภาษาไทยระดับกลาง ตอนที่ 1 อ่านหนังสือพิมพ์ :泰语中级第一课 “看报纸”-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

ภาษาไทยระดับกลาง ตอนที่ 1 อ่านหนังสือพิมพ์ :泰语中级第一课 “看报纸”...

泰语入门# 中国人学习泰语# 泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย

2年前
013721

每周认识 10 个泰国网络用语 : คำฮิตติดปากของชาวเน็ตไทย 7

每周认识 10 个泰国网络用语 : คำฮิตติดปากของชาวเน็ตไทย 7-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

学泰国网友说话方式,他们喜欢说写的什么呢?

学习交流# 泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย# ภาษาไทย

3年前
024870

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 18

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 18-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

每日学 5 个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 18

泰语入门# 中国人学习泰语# 泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย

3年前
015650

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 17

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 17-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

每日学 5 个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 17

泰语入门# 中国人学习泰语# 泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย

3年前
018280

每周认识 10 个泰国网络用语 : คำฮิตติดปากของชาวเน็ตไทย 5

每周认识 10 个泰国网络用语 : คำฮิตติดปากของชาวเน็ตไทย 5-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

学泰国网友说话方式,他们喜欢说写的什么呢?

学习交流# คนจีนเรียนภาษาไทย# 口语# 泰国网友

3年前
022080

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 16

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 16-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

每日学 5 个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 16

泰语入门# 中国人学习泰语# 泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย

3年前
011670

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 15

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 15-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

每日学 5 个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 15

泰语入门# 泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย# 泰语课

3年前
011430

每周认识 10 个泰国网络用语 : คำฮิตติดปากของชาวเน็ตไทย4

每周认识 10 个泰国网络用语 : คำฮิตติดปากของชาวเน็ตไทย4-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

学泰国网友说话方式,他们喜欢说写的什么呢?

学习交流# คนจีนเรียนภาษาไทย# 口语# 泰国网友

3年前
031620

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 14

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 14-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

每日学 5 个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 14

泰语入门# 中国人学习泰语# 泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย

3年前
012830