คนไทยเรียนจีน共26篇

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “同” ในภาษาจีน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “同” ในภาษาจีน-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “同” ในภาษาจีน

汉语入门# 中国人学习泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย# คนไทยเรียนจีน

2年前
013400

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “相” ในภาษาจีน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “相” ในภาษาจีน-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “相” ในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# คนไทยเรียนจีน

2年前
014660

เครื่องใช้ไฟฟ้า : 家用电器

เครื่องใช้ไฟฟ้า : 家用电器-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์หมวดต่างๆในภาษาจีน ตอน เครื่องใช้ไฟฟ้า...

汉语入门# ภาษาจีน# คนไทยเรียนจีน# เรียนภาษาจีน

3年前
015080

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (12)

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (12)-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词  หมวด D part 3

汉语入门# ภาษาจีน# คนไทยเรียนจีน# เรียนภาษาจีน

3年前
012501

คำว่า “ขี้” ในภาษาไทย :泰语中 “粪便”的词汇

คำว่า “ขี้” ในภาษาไทย :泰语中 “粪便”的词汇-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

泰语中 “粪便” 的例词 รู้จักคำว่า ขี้ ของภาษาไทยในความหมายจีน

学习交流# 中国人学习泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย# 学习泰语

3年前
017660

หลักการเขียนตัวอักษรจีน : 汉字笔顺规则

หลักการเขียนตัวอักษรจีน : 汉字笔顺规则-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

จดจำหลักการเขียนภาษาจีนที่สำคัญเพื่อให้การเขียนภาษาจีนของเราเป็นไปอย่างง่ายดายและสวยงาม...

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# คนไทยเรียนจีน

3年前
047910

แนะนำเส้นขีดพื้นฐานในภาษาจีน 中文笔画

แนะนำเส้นขีดพื้นฐานในภาษาจีน 中文笔画-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เส้นขีดเจ็ดเส้นพื้นฐานการเขียนตัวอักษรจีนที่ควรทราบ...

汉语入门# ภาษาจีน# คนไทยเรียนจีน# 汉语

3年前
020550

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (10)

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (10)-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词  หมวด D part 1

汉语入门# คนไทยเรียนจีน# 学习中文# 日常口语

3年前
013560

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语 Ep.6 明天是周末

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.6 明天是周末-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

บทสนทนาภาษาจีนพื้นฐานตอนที่ 6 明天是周末 พรุ่งนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์...

口语入门# 中文# คนไทยเรียนจีน# 学习中文

3年前
020480

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (9)

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (9)-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词  หมวด C part 4

汉语入门# ภาษาจีน# คนไทยเรียนจีน# 学习中文

3年前
011630

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (8)

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (8)-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词  หมวด C part 4

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# คนไทยเรียนจีน

3年前
015310

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (ุ7)

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (ุ7)-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词  หมวด C part 2

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# คนไทยเรียนจีน

3年前
015300