คนไทยเรียนภาษาจีน共8篇

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “经” ในภาษาจีน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “经” ในภาษาจีน-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “经” ในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# เรียนภาษาจีน

2年前
016822

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “无” ในภาษาจีน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “无” ในภาษาจีน-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “无” ในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# 学习中文

2年前
014840

คำเรียกญาติ : 亲属称谓

คำเรียกญาติ : 亲属称谓-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำเรียกญาติในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# เรียนภาษาจีน

2年前
021100

ชื่่อวิชาต่างๆ ในภาษาจีน :科目

ชื่่อวิชาต่างๆ ในภาษาจีน :科目-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้ชื่อวิชาต่างๆ ในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# เรียนภาษาจีน

3年前
029620

วันและเวลาในภาษาจีน : 时间与日期

วันและเวลาในภาษาจีน : 时间与日期-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้เรื่องการบอกวันเวลาแบบทั่วไปในภาษาจีน

汉语入门# เรียนภาษาจีน# 学习中文# คนไทยเรียนภาษาจีน

3年前
020860

คำศัพท์ภาษาจีนหมวดอาชีพ : 职业和身份

คำศัพท์ภาษาจีนหมวดอาชีพ : 职业和身份-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# เรียนภาษาจีน

3年前
023720

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (14)

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (14)-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词  หมวด D part 6

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# เรียนภาษาจีน

3年前
015650

คำคุณศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อย : 常用形容词

คำคุณศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อย : 常用形容词-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

ไม่รู้ไม้ได้แล้ว ! เรียนรู้คำวิเศษณ์หรือคำคุณศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อย 20 คำ...

汉语入门# ภาษาจีน# เรียนภาษาจีน# คำศัพท์ภาษาจีน

3年前
038470