คำศัพท์ภาษาจีน共12篇

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “经” ในภาษาจีน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “经” ในภาษาจีน-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “经” ในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# เรียนภาษาจีน

2年前
013422

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “无” ในภาษาจีน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “无” ในภาษาจีน-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “无” ในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# 学习中文

2年前
011610

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “交” ในภาษาจีน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “交” ในภาษาจีน-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “交” ในภาษาจีน...

汉语入门# ภาษาจีน# คำศัพท์ภาษาจีน# คำศัพท์ HSK

3年前
019321

สัตว์ในภาษาจีน : 动物 ep.1

สัตว์ในภาษาจีน : 动物 ep.1-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนหมวด สัตว์ ep.1

汉语入门# 学习中文# คำศัพท์ภาษาจีน# 自己学习中文

3年前
015290

家具 :เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์

家具 :เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์หมวดเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร

汉语入门# ภาษาจีน# เรียนภาษาจีน# 汉语

3年前
014780

เครื่องใช้ไฟฟ้า : 家用电器

เครื่องใช้ไฟฟ้า : 家用电器-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์หมวดต่างๆในภาษาจีน ตอน เครื่องใช้ไฟฟ้า...

汉语入门# ภาษาจีน# คนไทยเรียนจีน# เรียนภาษาจีน

3年前
013510

ยานพาหนะในภาษาจีน : 交通工具

ยานพาหนะในภาษาจีน : 交通工具-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนหมวดยานพาหนะ

汉语入门# เรียนภาษาจีน# คำศัพท์ภาษาจีน# ยานพาหนะภาษาจีน

3年前
021421

คำศัพท์ภาษาจีนหมวดอาชีพ : 职业和身份

คำศัพท์ภาษาจีนหมวดอาชีพ : 职业和身份-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# เรียนภาษาจีน

3年前
021090

คำศัพท์หมวดอุปกรณ์การเรียน : 学习用品

คำศัพท์หมวดอุปกรณ์การเรียน : 学习用品-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่ควรทราบกับอุปกรณ์การเรียนในภาษาจีน...

学习交流汉语入门# ภาษาจีน# 中文# เรียนภาษาจีน

3年前
034050

ฤดูกาลและเวลาในภาษาจีน : 季节和时间

ฤดูกาลและเวลาในภาษาจีน : 季节和时间-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

ไม่รู้ไม้ได้แล้ว ! เรียนรู้ฤดูกาลและเวลาในภาษาจีน...

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# 学习中文

3年前
012520

คำคุณศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อย : 常用形容词

คำคุณศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อย : 常用形容词-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

ไม่รู้ไม้ได้แล้ว ! เรียนรู้คำวิเศษณ์หรือคำคุณศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อย 20 คำ...

汉语入门# ภาษาจีน# เรียนภาษาจีน# คำศัพท์ภาษาจีน

3年前
035000

คำว่า “ขี้” ในภาษาไทย :泰语中 “粪便”的词汇

คำว่า “ขี้” ในภาษาไทย :泰语中 “粪便”的词汇-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

泰语中 “粪便” 的例词 รู้จักคำว่า ขี้ ของภาษาไทยในความหมายจีน

学习交流# 中国人学习泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย# 学习泰语

3年前
015910