บทเรียนภาษาไทยสำหรับคนจีน共2篇

只要说一个“卖” : เรียนภาษาไทยจากคำว่าไม่

只要说一个“卖” : เรียนภาษาไทยจากคำว่าไม่-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

只要说一个“卖” : เรียนภาษาไทยจากคำว่าไม่ หรือ 卖 (mai3)

泰语入门# ภาษาจีน# 中国人学习泰语# 泰语

2年前
017130

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 15

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 15-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

每日学 5 个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 15

泰语入门# 泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย# 泰语课

3年前
012310