ฝึกพูดภาษาจีน共1篇

เรื่องเล่าสุดฮา “ในวันที่ฉันพูดภาษาจีนได้” : 当我会说中文时

เรื่องเล่าสุดฮา

เรื่องตลกๆ ที่เกือบตลกไม่ออกจากการพูดภาษาจีนในชีวิตประจำวันของเฟิน...

学习交流# ภาษาจีน# พูดภาษาจีน# เรื่องเล่าภาษาจีนสุดฮา

3年前
021331