ภาษาจีน共43篇

สำนวนเกี่ยวกับ “ตา” ในภาษาจีน : 中文中 “眼” 有关的成语

สำนวนเกี่ยวกับ

สำนวนเกี่ยวกับ 'ตา' ในภาษาจีน : 中文中 “眼” 有关的成语 ไม่ได้อัพเดทกันมานานมากเนื่องจากว่าแอดมินไป...

成语故事# ภาษาจีน# เรียนภาษาจีน# สำนวนจีน

2年前
056040

เก่งภาษาจีนด้วยการเขียนไดอารี่ :每天写日记也会提高自己的中文!

เก่งภาษาจีนด้วยการเขียนไดอารี่ :每天写日记也会提高自己的中文!-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

จากเส้นทางครูสู่สายงานธุรกิจ : 当老师 vs 公司上班有什么体验?

จากเส้นทางครูสู่สายงานธุรกิจ : 当老师 vs 公司上班有什么体验?-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

ประสบการณ์จากการที่สละสิทธิ์การเป็นข้าราชการสู่หนทางพนักงานบริษัท...

学习交流# ภาษาจีน# บทความสร้างแรงบันดาลใจ# ประสบการทำงานภาษาจีน

2年前
014113

1st Anniversary 爱情为生命引路, 爱是给予 : เมื่อชีวิตนำทางด้วยความรัก “ความรักคือการให้โอกาส”

1st Anniversary 爱情为生命引路, 爱是给予 : เมื่อชีวิตนำทางด้วยความรัก “ความรักคือการให้โอกาส”-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เมื่อชีวิตนำทางด้วยความรัก “ความรักคือการให้โอกาส” สุขสันต์ครบรอบ 1 ปี 泰中文 www.5th.ltd...

学习交流# ภาษาจีน# 学习泰语# 学习中文

2年前
015751

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “经” ในภาษาจีน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “经” ในภาษาจีน-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “经” ในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# เรียนภาษาจีน

2年前
015492

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “相” ในภาษาจีน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “相” ในภาษาจีน-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “相” ในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# คนไทยเรียนจีน

2年前
014660

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “无” ในภาษาจีน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “无” ในภาษาจีน-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “无” ในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# 学习中文

2年前
013510

คำเรียกญาติ : 亲属称谓

คำเรียกญาติ : 亲属称谓-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำเรียกญาติในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# เรียนภาษาจีน

2年前
019710

只要说一个“卖” : เรียนภาษาไทยจากคำว่าไม่

只要说一个“卖” : เรียนภาษาไทยจากคำว่าไม่-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

只要说一个“卖” : เรียนภาษาไทยจากคำว่าไม่ หรือ 卖 (mai3)

泰语入门# ภาษาจีน# 中国人学习泰语# 泰语

2年前
015930

คำว่า “ใจ” ในความหมายต่างๆ : 泰语中心的意义

คำว่า “ใจ” ในความหมายต่างๆ : 泰语中心的意义-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

รู้จักคำว่า “ใจ” ในความหมายต่างๆ : 泰语中心的意义

汉语入门# ภาษาจีน# คนจีนเรียนภาษาไทย# คำศัพท์ภาษาไทย

2年前
021840

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “交” ในภาษาจีน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “交” ในภาษาจีน-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “交” ในภาษาจีน...

汉语入门# ภาษาจีน# คำศัพท์ภาษาจีน# คำศัพท์ HSK

3年前
022051

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “以” ในภาษาจีน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “以” ในภาษาจีน-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “以” ในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# คำศัพท์ HSK

3年前
019082