ภาษาไทยสำหรับคนจีน共1篇

只要说一个“卖” : เรียนภาษาไทยจากคำว่าไม่

只要说一个“卖” : เรียนภาษาไทยจากคำว่าไม่-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

只要说一个“卖” : เรียนภาษาไทยจากคำว่าไม่ หรือ 卖 (mai3)

泰语入门# ภาษาจีน# 中国人学习泰语# 泰语

2年前
013760