สนทนาภาษาจีน共6篇

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语 Ep.7 你喜欢学什么科目?

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.7 你喜欢学什么科目?-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

บทสนทนาภาษาจีนพื้นฐานตอนที่ 7 你喜欢学什么科目?คุณชอบเรียนวิชาอะไร...

口语入门# เรียนภาษาจีน# 学习中文# 日常口语

3年前
024910

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语 Ep.6 明天是周末

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.6 明天是周末-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

บทสนทนาภาษาจีนพื้นฐานตอนที่ 6 明天是周末 พรุ่งนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์...

口语入门# 中文# คนไทยเรียนจีน# 学习中文

3年前
023260

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.4 他是我的朋友!

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.4 他是我的朋友!-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

บทสนทนาภาษาจีนพื้นฐานตอนที่ 4 他是我的朋友!เขาคือเพื่อนของฉัน...

口语入门# คนไทยเรียนจีน# เรียนภาษาจีน# 汉语

3年前
015820

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.3 同学们好,大家好!

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.3 同学们好,大家好!-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

บทสนทนาภาษาจีนพื้นฐาน ตอนที่ 3 同学们好,大家好!สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคน...

口语入门# 汉语# 口语# เรียนจีนสู้ๆ

3年前
022680

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.2 你姓什么?

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语  Ep.2 你姓什么?-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

บทสนทนาภาษาจีนพื้นฐานตอนที่ 2 你姓什么?เธอนามสกุลอะไร

口语入门# ภาษาจีน# คนไทยเรียนจีน# 汉语

3年前
025010

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语 Ep.1 你好, 我叫茉莉!

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน : 基础中文口语 Ep.1 你好, 我叫茉莉!-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้บทสนทนาภาษาจีนพื้นฐานอย่างง่าย

口语入门# 中文# 口语# สนทนาภาษาจีน

3年前
014780