เรียนภาษาจีน共26篇

สำนวนเกี่ยวกับ “ตา” ในภาษาจีน : 中文中 “眼” 有关的成语

สำนวนเกี่ยวกับ

สำนวนเกี่ยวกับ 'ตา' ในภาษาจีน : 中文中 “眼” 有关的成语 ไม่ได้อัพเดทกันมานานมากเนื่องจากว่าแอดมินไป...

成语故事# ภาษาจีน# เรียนภาษาจีน# สำนวนจีน

1年前
026240

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “经” ในภาษาจีน

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “经” ในภาษาจีน-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย “经” ในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# เรียนภาษาจีน

1年前
010402

คำเรียกญาติ : 亲属称谓

คำเรียกญาติ : 亲属称谓-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำเรียกญาติในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# เรียนภาษาจีน

1年前
014280

เมื่อโดน ‘ผี’ ซ้ำ แล้ว ‘ด้ำ’ คือใคร?: 雪上加霜

เมื่อโดน 'ผี' ซ้ำ แล้ว 'ด้ำ' คือใคร?: 雪上加霜-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้ที่มาและความหมายของสำนวน ผีซ้ำด้ำพลอยในภาษาไทยและสำนวนจีน 雪上加霜...

成语故事# เรียนภาษาจีน# เรียนภาษาไทย# สำนวนจีน

1年前
015020

ตัวอักษรภาษาจีน 1000 คำที่พบบ่อยมากที่สุด Ep.1 (1-50)

ตัวอักษรภาษาจีน 1000 คำที่พบบ่อยมากที่สุด Ep.1 (1-50)-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

ทำความรูกับตัวอักษร 1000 คำในภาษาจีนที่ใช้บ่อย

汉语入门# ภาษาจีน# เรียนภาษาจีน# ตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อย

2年前
011380

ชื่่อวิชาต่างๆ ในภาษาจีน :科目

ชื่่อวิชาต่างๆ ในภาษาจีน :科目-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้ชื่อวิชาต่างๆ ในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# เรียนภาษาจีน

2年前
020830

ปฏิทิน : 日历

ปฏิทิน : 日历-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

การบอกเวลาตามปฏิทินในภาษาจีน

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# เรียนภาษาจีน

2年前
013010

วันและเวลาในภาษาจีน : 时间与日期

วันและเวลาในภาษาจีน : 时间与日期-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้เรื่องการบอกวันเวลาแบบทั่วไปในภาษาจีน

汉语入门# เรียนภาษาจีน# 学习中文# คนไทยเรียนภาษาจีน

2年前
015160

家具 :เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์

家具 :เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์หมวดเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร

汉语入门# ภาษาจีน# เรียนภาษาจีน# 汉语

2年前
011260

เครื่องใช้ไฟฟ้า : 家用电器

เครื่องใช้ไฟฟ้า : 家用电器-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์หมวดต่างๆในภาษาจีน ตอน เครื่องใช้ไฟฟ้า...

汉语入门# ภาษาจีน# คนไทยเรียนจีน# เรียนภาษาจีน

2年前
010680

กีฬาในภาษาจีน : 运动

กีฬาในภาษาจีน : 运动-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์หมวดต่างๆในภาษาจีน ตอน กีฬา

汉语入门# ภาษาจีน# เรียนภาษาจีน# กีฬาในภาษาจีน

2年前
013570

ยานพาหนะในภาษาจีน : 交通工具

ยานพาหนะในภาษาจีน : 交通工具-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนหมวดยานพาหนะ

汉语入门# เรียนภาษาจีน# คำศัพท์ภาษาจีน# ยานพาหนะภาษาจีน

2年前
017561