เรียนภาษาไทย共9篇

เมื่อโดน ‘ผี’ ซ้ำ แล้ว ‘ด้ำ’ คือใคร?: 雪上加霜

เมื่อโดน 'ผี' ซ้ำ แล้ว 'ด้ำ' คือใคร?: 雪上加霜-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

เรียนรู้ที่มาและความหมายของสำนวน ผีซ้ำด้ำพลอยในภาษาไทยและสำนวนจีน 雪上加霜...

成语故事# เรียนภาษาจีน# เรียนภาษาไทย# สำนวนจีน

2年前
025950

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 18

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 18-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

每日学 5 个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 18

泰语入门# 中国人学习泰语# 泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย

3年前
016640

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 17

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 17-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

每日学 5 个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 17

泰语入门# 中国人学习泰语# 泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย

3年前
019260

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 16

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 16-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

每日学 5 个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 16

泰语入门# 中国人学习泰语# 泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย

3年前
012510

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 14

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 14-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

每日学 5 个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 14

泰语入门# 中国人学习泰语# 泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย

3年前
013660

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 12

SU SU ! 每日学 5个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 12-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

每日学 5 个泰语词汇 : ฝึกฝนศัพท์ไทยทุกวัน วันที่ 12

泰语入门# 中国人学习泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย# 学习泰语

3年前
09301

คำว่า “ขี้” ในภาษาไทย :泰语中 “粪便”的词汇

คำว่า “ขี้” ในภาษาไทย :泰语中 “粪便”的词汇-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

泰语中 “粪便” 的例词 รู้จักคำว่า ขี้ ของภาษาไทยในความหมายจีน

学习交流# 中国人学习泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย# 学习泰语

3年前
018660

泰语辅音字母表 : ตารางไตรยางศ์อักษรสามหมู่

泰语辅音字母表 : ตารางไตรยางศ์อักษรสามหมู่-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

泰语的中-高-低辅音 Let's learn Thai 3 grouping alphabets

泰语入门# 中国人学习泰语# คนจีนเรียนภาษาไทย# 学习泰语

3年前
025590

泰语元音 : สระในภาษาไทย

泰语元音 : สระในภาษาไทย-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

Let's learn Thai vowels ทำความรู้จักกับสระในภาษาไทย !

泰语入门# 中国人学习泰语# 泰语# 学习泰语

3年前
026540