HSK4共3篇

“HSK ง่ายนิดเดียว!”: พิชิตข้อสอบ HSK 4 Ep.3 ตอน 阅读 (第一部分)

เทคนิคและเฉลยอย่างละเอียดสำหรับการทำข้อสอบ HSK พาร์ทการอ่าน...

HSK技巧# 汉语水平考试# HSK1-6# ข้อสอบHSK

3年前
011980

“HSK ง่ายนิดเดียว!”: พิชิตข้อสอบ HSK 4 Ep.2 ตอน 阅读 (第二部分)

เทคนิคและเฉลยอย่างละเอียดสำหรับการทำข้อสอบ HSK พาร์ทการอ่าน...

HSK技巧# 汉语# 汉语水平考试# HSK1-6

3年前
015670

“HSK ง่ายนิดเดียว!”: พิชิตข้อสอบ HSK 4 Ep.1 ตอน 阅读 (第一部分)

เทคนิคและเฉลยอย่างละเอียดสำหรับการทำข้อสอบ HSK พาร์ทการอ่าน...

HSK技巧# 汉语# 汉语水平考试# HSK1-6

3年前
032190